Garancia biztosítások

A szerződéses kezességvállalások, kötelezvények

Az ilyen konstrukciók legfontosabb célja a bankgarancia kiváltása vagy kiegészítése, a garancia összegének növelése. Jellemzően az építőiparhoz és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, eseti vagy keretszerződéses jelleggel is köthetők. A CEEMA Risk ügyfeleinek leggyakrabban ajánlati kötelezvényt, teljesítési kötelezvényt, előleg visszafizetési kötelezvényt, szavatossági vagy jótállási garanciát ajánlunk.

Jogszabályban előírt vagyoni biztosítékok kiváltása

A vagyoni biztosítékok egyes módozatai – törvény által nevesített tevékenységek számára – kötelezőek. E vagyoni biztosítékok teljesítéséhez a biztosító társaságok is kínálnak megoldásokat. Ilyenek lehetnek: az utazás szervezők kezesi biztosítása, vám-, jövedék-, adóbiztosítéki szerződések, agrártámogatási biztosítékok.